“NAANE” นำเข้าจากประเทศอิตาลี ด้วยระบบที่นำสมัย พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทุกประเภท สนใจติดต่อสอบถาม โทร. 081-3586065
สาขาและตัวแทนจำหน่าย
BRANCH & DEALER
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สายด่วน :

สาขาเชียงใหม่

168/4 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

โทร. : 053-280-345

แฟกซ์. : 053-282-543

สาขาภูเก็ต

96/2 หมู่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

โทร. : 076-249-099

แฟกซ์. : 076-249-001

คลังสินค้า

12/6 หมู่ 9 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. : 02-101-2749

แฟกซ์. : 02-271-1117